Termy Cieplickie przerwa technologiczna 2017

W kilku słowach odpowiedź Pani Sabiny z Term Cieplickich na temat przerwy technicznej.

W trosce o komfort naszych klientów przynajmniej raz w roku, po wysokim sezonie planujemy przerwę technologiczną. Termy Cieplickie są czynne codziennie od 6:00 do 23:00, dlatego wykonanie różnego rodzaju prac konserwacyjnych, nie jest możliwe bez zamknięcia obiektu. Przerwy technologiczne są na każdym tego typu obiekcie w Polsce i zagranicą.

Sabina Robak

Kierownik działu obsługi klienta i promocji